Mạng xã hội
  • Công ty cổ phần truyền thông Canavi Việt Nam
  • MST: 0313503259
  • Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa Lữ Gia Plaza, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.Hồ Chí Minh
  • Hà Nội: Số 98 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0873.066.883
  • Hotline: 0908.265.465
  • Email: canavi.vn@gmail.com
Canavi - Bo cong thuong

Giấy phép Mạng Xã Hội số 571/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15/12/2016.

 
Thời gian bắt đầu: 24/09/2017 - Thời gian kết thúc: 24/09/2017
Thời gian bắt đầu: 25/09/2017 - Thời gian kết thúc: 07/10/2017
Thời gian bắt đầu: 25/09/2017 - Thời gian kết thúc: 07/10/2017
Thời gian bắt đầu: 19/09/2017 - Thời gian kết thúc: 26/09/2017
Thời gian bắt đầu: 19/09/2017 - Thời gian kết thúc: 30/09/2017
Thời gian bắt đầu: 15/09/2017 - Thời gian kết thúc: 17/09/2017
Thời gian bắt đầu: 15/09/2017 - Thời gian kết thúc: 17/09/2017
Thời gian bắt đầu: 15/09/2017 - Thời gian kết thúc: 17/09/2017
Thời gian bắt đầu: 12/09/2017 - Thời gian kết thúc: 26/09/2017
Thời gian bắt đầu: 12/09/2017 - Thời gian kết thúc: 26/09/2017
Thời gian bắt đầu: 12/09/2017 - Thời gian kết thúc: 26/09/2017
Thời gian bắt đầu: 18/09/2017 - Thời gian kết thúc: 24/09/2017
Thời gian bắt đầu: 18/09/2017 - Thời gian kết thúc: 24/09/2017
Thời gian bắt đầu: 18/09/2017 - Thời gian kết thúc: 24/09/2017
Thời gian bắt đầu: 11/09/2017 - Thời gian kết thúc: 18/09/2017
Thời gian bắt đầu: 11/09/2017 - Thời gian kết thúc: 18/09/2017
Thời gian bắt đầu: 08/09/2017 - Thời gian kết thúc: 16/09/2017
Thời gian bắt đầu: 05/09/2017 - Thời gian kết thúc: 12/09/2017
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017 - Thời gian kết thúc: 06/09/2017
Thời gian bắt đầu: 31/08/2017 - Thời gian kết thúc: 02/09/2017
Thời gian bắt đầu: 28/08/2017 - Thời gian kết thúc: 04/09/2017
Thời gian bắt đầu: 08/09/2017 - Thời gian kết thúc: 11/09/2017
Thời gian bắt đầu: 24/09/2017 - Thời gian kết thúc: 30/09/2017
Thời gian bắt đầu: 22/08/2017 - Thời gian kết thúc: 26/08/2017
Thời gian bắt đầu: 22/08/2017 - Thời gian kết thúc: 29/08/2017
Thời gian bắt đầu: 20/08/2017 - Thời gian kết thúc: 22/08/2017
Thời gian bắt đầu: 18/08/2017 - Thời gian kết thúc: 22/08/2017
Thời gian bắt đầu: 21/08/2017 - Thời gian kết thúc: 26/08/2017
Thời gian bắt đầu: 21/08/2017 - Thời gian kết thúc: 26/08/2017
Thời gian bắt đầu: 21/08/2017 - Thời gian kết thúc: 26/08/2017
Thời gian bắt đầu: 18/08/2017 - Thời gian kết thúc: 26/08/2017
Thời gian bắt đầu: 18/08/2017 - Thời gian kết thúc: 01/09/2017
Thời gian bắt đầu: 17/08/2017 - Thời gian kết thúc: 24/08/2017
Thời gian bắt đầu: 10/08/2017 - Thời gian kết thúc: 13/08/2017
Thời gian bắt đầu: 10/08/2017 - Thời gian kết thúc: 13/08/2017
Thời gian bắt đầu: 10/08/2017 - Thời gian kết thúc: 12/08/2017
Thời gian bắt đầu: 10/08/2017 - Thời gian kết thúc: 10/08/2017
Thời gian bắt đầu: 26/07/2017 - Thời gian kết thúc: 30/08/2017
Thời gian bắt đầu: 12/07/2017 - Thời gian kết thúc: 19/07/2017
Thời gian bắt đầu: 11/07/2017 - Thời gian kết thúc: 12/07/2017
Thời gian bắt đầu: 11/07/2017 - Thời gian kết thúc: 12/07/2017
Thời gian bắt đầu: 06/07/2017 - Thời gian kết thúc: 10/07/2017
Thời gian bắt đầu: 04/07/2017 - Thời gian kết thúc: 08/07/2017
Thời gian bắt đầu: 01/07/2017 - Thời gian kết thúc: 01/07/2017
Thời gian bắt đầu: 03/07/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Thời gian bắt đầu: 01/07/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Thời gian bắt đầu: 03/07/2017 - Thời gian kết thúc: 14/07/2017
Thời gian bắt đầu: 26/06/2017 - Thời gian kết thúc: 03/07/2017
Thời gian bắt đầu: 23/06/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Thời gian bắt đầu: 23/06/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Thời gian bắt đầu: 23/06/2017 - Thời gian kết thúc: 29/06/2017
Thời gian bắt đầu: 26/06/2017 - Thời gian kết thúc: 09/07/2017
Thời gian bắt đầu: 17/05/2017 - Thời gian kết thúc: 30/06/2017
Thời gian bắt đầu: 15/05/2017 - Thời gian kết thúc: 31/05/2017
Thời gian bắt đầu: 15/05/2017 - Thời gian kết thúc: 15/05/2017
Thời gian bắt đầu: 15/05/2017 - Thời gian kết thúc: 31/05/2017
Thời gian bắt đầu: 12/05/2017 - Thời gian kết thúc: 17/05/2017
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017