Mạng xã hội
 
  • Công ty cổ phần truyền thông Canavi Việt Nam
  • MST: 0313503259
  • Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa Lữ Gia Plaza, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.Hồ Chí Minh
  • Hà Nội: Số 98 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0873.066.883
  • Hotline: 0908.265.465
  • Email: canavi.vn@gmail.com
Canavi - Bo cong thuong

Giấy phép Mạng Xã Hội số 571/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15/12/2016.

Lương: 250,000 VND
Thời gian bắt đầu: 01/08/2017 - Thời gian kết thúc: 02/08/2017
Lương: 250,000 VND
Thời gian bắt đầu: 01/08/2017 - Thời gian kết thúc: 02/08/2017
Lương: 250,000 VND
Thời gian bắt đầu: 26/07/2017 - Thời gian kết thúc: 02/08/2017
Lương: 600,000 VND
Thời gian bắt đầu: 01/08/2017 - Thời gian kết thúc: 02/08/2017
Lương: 300,000 VND
Thời gian bắt đầu: 01/08/2017 - Thời gian kết thúc: 02/08/2017
Lương: 800,000 VND
Thời gian bắt đầu: 12/07/2017 - Thời gian kết thúc: 19/07/2017
Lương: 500,000 VND
Thời gian bắt đầu: 15/07/2017 - Thời gian kết thúc: 15/07/2017
Lương: 2,000,000 VND
Thời gian bắt đầu: 11/07/2017 - Thời gian kết thúc: 12/07/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 11/07/2017 - Thời gian kết thúc: 12/07/2017
Lương: 1 VND
Thời gian bắt đầu: 06/07/2017 - Thời gian kết thúc: 10/07/2017
Lương: 800,000 VND
Thời gian bắt đầu: 04/07/2017 - Thời gian kết thúc: 08/07/2017
Lương: 350,000 VND
Thời gian bắt đầu: 01/07/2017 - Thời gian kết thúc: 01/07/2017
Lương: 2,000,000 VND
Thời gian bắt đầu: 29/07/2017 - Thời gian kết thúc: 31/07/2017
Lương: 2,000,000 VND
Thời gian bắt đầu: 29/07/2017 - Thời gian kết thúc: 29/07/2017
Lương: 200,000 VND
Thời gian bắt đầu: 03/07/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 01/07/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Lương: 1,000,000 VND
Thời gian bắt đầu: 03/07/2017 - Thời gian kết thúc: 14/07/2017
Lương: 350,000 VND
Thời gian bắt đầu: 26/06/2017 - Thời gian kết thúc: 03/07/2017
Lương: 200,000 VND
Thời gian bắt đầu: 23/06/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Lương: 350,000 VND
Thời gian bắt đầu: 23/06/2017 - Thời gian kết thúc: 07/07/2017
Lương: 200,000 VND
Thời gian bắt đầu: 23/06/2017 - Thời gian kết thúc: 29/06/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 26/06/2017 - Thời gian kết thúc: 09/07/2017
Lương: 3,500,000 VND
Thời gian bắt đầu: 17/05/2017 - Thời gian kết thúc: 30/06/2017
Lương: 250,000 VND
Thời gian bắt đầu: 15/05/2017 - Thời gian kết thúc: 31/05/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 15/05/2017 - Thời gian kết thúc: 15/05/2017
Lương: 500,000 VND
Thời gian bắt đầu: 15/05/2017 - Thời gian kết thúc: 31/05/2017
Lương: 350,000 VND
Thời gian bắt đầu: 12/05/2017 - Thời gian kết thúc: 17/05/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017
Lương: Thỏa thuận
Thời gian bắt đầu: 03/05/2017 - Thời gian kết thúc: 07/05/2017