blog banner canavi blog banner canavi

6 bước cho kỹ năng phân tích báo cáo tài chính hiệu quả

Đối với bất kỳ chuyên gia tài chính nào, điều quan trọng là phải biết cách phân tích hiệu quả báo cáo tài chính của một công ty. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết của người phân tích và không phải ai cũng biết cách thực hiện. Sau đây là chia sẻ của Canavi về 6 bước cho kỹ năng phân tích báo cáo tài chính hiệu quả.

Theo Tiến sĩ Dubos J. Masson tại Hiệp hội các chuyên gia tài chính (AFP), để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả, các nhà phân tích cần có hiểu biết rõ ràng về ba lĩnh vực chính như:

  • Thứ nhất là cấu trúc của báo cáo tài chính.

  • Thứ hai là các đặc điểm kinh tế của ngành mà công ty hoạt động.

  • Thứ ba là các chiến lược mà công ty theo đuổi để tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Xuất phát từ ba lĩnh vực này, nhìn chung, có 6 bước để phát triển kỹ năng phân tích báo cáo tài chính của bạn.

Bước 1: Xác định đặc điểm kinh tế của ngành

kỹ năng phân tích báo cáo tài chính
Xác định đặc điểm kinh tế của ngành

Đầu tiên, ta cần xác định chuỗi giá trị của ngành công nghiệp. Đó là chuỗi các hoạt động liên quan đến việc tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Các kỹ thuật như mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter hoặc phân tích các thuộc tính kinh tế thường được sử dụng trong bước này.

Bước 2: Xác định chiến lược của công ty

Tiếp theo, hãy nhìn vào bản chất của sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp bởi công ty, bao gồm tính độc đáo của sản phẩm, mức lợi nhuận, tạo ra sự trung thành với thương hiệu và kiểm soát chi phí. Ngoài ra, cần xem xét các yếu tố như chuỗi cung ứng tích hợp, đa dạng hóa địa lý và đa dạng hóa ngành. Những hiểu biết này sẽ giúp kỹ năng phân tích báo cáo tài chính của bạn hiệu quả hơn để đưa ra các đánh giá chính xác.

Bước 3: Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính

Bước tiếp theo là bạn cần xem xét các báo cáo tài chính quan trọng có phù hợp với các chuẩn mực, tiêu chí kế toán hiện nay hay không. Cụ thể, trong việc kiểm tra tài khoản bảng cân đối kế toán, các vấn đề như công nhận, định giá và phân loại là chìa khóa để đánh giá đúng các báo cáo tài chính.

kỹ năng phân tích báo cáo tài chính
Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính

Khi đánh giá báo cáo thu nhập, điểm chính là đánh giá đúng chất lượng thu nhập như một đại diện hoàn chỉnh cho hiệu quả kinh tế của công ty. Đánh giá báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp hiểu được tác động của khả năng thanh khoản của công ty từ hoạt động, đầu tư và hoạt động tài chính của công ty trong giai đoạn hiện tại, nơi các quỹ đến, nơi tiền đi ra và cách thanh khoản tổng thể của công ty bị ảnh hưởng.

Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính không thể thiếu bước đánh giá chất lượng báo cáo tài chính này vì đây là bước cơ bản nhất và quan trọng đối với nhà phân tích tài chính giúp họ đưa ra các phân tích chính xác.

Bước 4: Phân tích lợi nhuận và rủi ro hiện tại

Đây là bước mà các chuyên gia tài chính thực sự có thể gia tăng giá trị trong đánh giá công ty và báo cáo tài chính của công ty. Các công cụ phân tích phổ biến nhất là các tỷ lệ báo cáo tài chính quan trọng liên quan đến thanh khoản, quản lý tài sản, lợi nhuận, quản lý nợ/bảo hiểm và rủi ro/định giá thị trường.

Nhờ cách phân tích này, bạn sẽ biết được tình hình lợi nhuận và rủi ro hiện tại của công ty cũng như hiệu quả hoạt động của công ty hiện tại. Từ đó có thể đưa ra các dự báo chính xác cho tương lai doanh nghiệp.

Bước 5: Lập báo cáo tài chính dự báo

kỹ năng phân tích báo cáo tài chính
Lập báo cáo tài chính dự đoán

Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính hiệu quả không thể thiếu bước lập báo cáo tài chính dự báo cho tương lai của công ty. Thật vậy, mặc dù thường gặp nhiều thách thức, các chuyên gia tài chính đều phải đưa ra các giả định hợp lý về tương lai của công ty (và ngành của nó) và xác định các giả định này sẽ tác động đến cả dòng tiền và tài trợ như thế nào.

Bước 6: Giá trị công ty

Bước cuối cùng trong phân tích báo cáo tài chính hiệu quả chính là xác định giá trị công ty. Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp phổ biến nhất trong nhiều cách tiếp cận định giá. Các dòng tiền này có thể ở dạng cổ tức dự kiến, hoặc dòng tiền tự do của chủ sở hữu vốn hoặc trên cơ sở doanh nghiệp.

Các phương pháp khác có thể bao gồm sử dụng định giá tương đối hoặc các biện pháp dựa trên kế toán như giá trị gia tăng kinh tế. Giá trị công ty được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với một doanh nghiệp trong việc đưa ra các chiến lược như bán lại, mua lại, hợp nhất, sáp nhập và là kết quả của quá trình phân tích báo cáo tài chính hiệu quả.

Nếu nắm đủ 6 bước này, bạn đã sở hữu kỹ năng phân tích báo cáo tài chính trọn vẹn và thông qua rèn luyện cũng như trau dồi kiến thức nghiêm túc, bạn sẽ đạt được trình độ giỏi và xuất sắc nhanh chóng. Mong rằng bài viết của Canavi hữu ích dành cho quý bạn đọc.

About the Author:

Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

Tìm kiếm việc làm luôn là quá trình gian nan với nhiều bạn trẻ mới ra trường. Theo đó, nhà tuyển dụng cũng gặp những khó khăn nhất định khi tìm kiếm nguồn nhân lực. Hy vọng rằng những bài viết mà tôi cung cấp về bí kíp chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm kiếm nhân sự...sẽ mang lại giá trị to lớn cho bạn.

Bài viết được quan tâm

Có thể bạn sẽ thích