banner 81qt restaurant
logo 81qt restaurant

81QT Restaurant

0 đánh giá
Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Địa chỉ

81 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ công ty

81QT Restaurant đang tuyển việc làm.

Văn phòng
Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập