Vũ Anh Tuấn

1996
0 đánh giá
Quản lý CV(2)
Kinh nghiệm làm việc

Bạn chưa có thông tin kinh nghiệm làm việc

Bằng cấp
Logo certificate

Bằng Khá

Trường Đại học Thủy lợi - Đang theo học tại đây

Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

2014 - 2019

Giải thưởng

Bạn chưa có thông tin giải thưởng

Đánh giá
Đánh giá trung bình về ứng viên
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Thái độ làm việc
0 đánh giá
Trình độ chuyên môn
0 đánh giá
Ngoại hình
0 đánh giá
Tuân thủ nội quy
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập