Trần Thị Hằng

1991
4 đánh giá
Quản lý CV(15)
Kinh nghiệm làm việc
Logo certificate

Tester

HangTT - Đang làm việc tại đây

Mô tả

10/2019 - 11/2019

Logo certificate

3

R - Đang làm việc tại đây

Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

07/2016 - 08/2019

Logo certificate

Tester

HằngTT

Số 82

02/2000 - 01/2009

Mô tả công việc

Bằng cấp
Logo certificate

Kỹ sư CNTT

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngành: Công nghệ thông tin

2009 - 2013

Giải thưởng
Logo certificate

Nhân viên xuất sắc

2016

Đánh giá
Đánh giá trung bình về ứng viên
4 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Thái độ làm việc
2 đánh giá
Trình độ chuyên môn
2 đánh giá
Ngoại hình
2 đánh giá
Tuân thủ nội quy
3 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập
4 đánh giá
test

good

Ứng viên chất lượng

- Ứng viên chất lượng với kinh nghiệm và kỹ năng làm việc tốt

- Thích nghi và nắm bắt nhanh công việc mới

1
Đánh giá bởi Công ty TNHH MTV An Hòa

1

Ứng viên okie
Đánh giá bởi Công ty TNHH MTV An Hòa

Ứng viên okie