Hà Văn Học

Nam 1999
2 đánh giá
Quản lý CV(0)
icon-create-new-cv
Bạn chưa có CV nào để nhà tuyển dụng trông thấy bạn
Kinh nghiệm làm việc

Bạn chưa có thông tin kinh nghiệm làm việc

Bằng cấp

Bạn chưa có thông tin bằng cấp

Giải thưởng

Bạn chưa có thông tin giải thưởng

Đánh giá
Đánh giá trung bình về ứng viên
2 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Thái độ làm việc
2 đánh giá
Trình độ chuyên môn
2 đánh giá
Ngoại hình
2 đánh giá
Tuân thủ nội quy
2 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập
2 đánh giá
Cần nỗ lực nhiều hơn
Đánh giá bởi Nguyễn Hoàng Hải

Cần nỗ lực nhiều hơn

Cần nỗ lực nhiều hơn
Đánh giá bởi Nguyễn Hoàng Hải

Cần nỗ lực để làm tốt hơn