Luong Quoc Hung

1994
1 đánh giá

Kinh nghiệm:

BAMBOO AWAYS: CSKH 10/2018-3/2019
Telemarketing Apax Leader Ecall/Egroup: 3/2019-7/2019

» cử nhân tại Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương (09/2013 - 07/2017)
Chuyên ngành: Spmt
Xếp loại: Khá
» CHỨNG CHỈ tại Công Ty TNHH VIETSKILL (02/2018 - )
Chuyên ngành: MC- NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH
Xếp loại: Giỏi
» 1 CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A1 tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
(05/2015 - 06/2018)
Chuyên ngành: TIẾNG ANH A1
Xếp loại: Khá
» CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CERF FOMAT B1 tại TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
Chuyên ngành: TIẾNG ANH A2- B1
Xếp loại: Khá
» CHỨNG CHỈ XOA BÓP TĐCS NÂNG CAO tại HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
(09/2018 - 12/2018)
Chuyên ngành: XOA BÓP TÁC ĐỘ ...

Quản lý CV(3)
Kinh nghiệm làm việc
Logo certificate

Nv cskh dự án Ecall Apax

Tập đoàn giáo dục egroup

Le thanh nghi, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

03/2019 - 07/2019

Bằng cấp
Logo certificate

Chứng chỉ Tiếng Anh A1, B2, A2

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2016 - 2017

Logo certificate

Chứng chỉ tin học

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

2013 - 2017

Logo certificate

Bằng Cử nhân

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Ngành: Sư phạm Mỹ thuật

2013 - 2017

Giải thưởng
Logo certificate

Lễ Hội Tháng Ba- Đhsp Nghệ thuật tw

2015

Đánh giá
Đánh giá trung bình về ứng viên
1 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Thái độ làm việc
1 đánh giá
Trình độ chuyên môn
1 đánh giá
Ngoại hình
1 đánh giá
Tuân thủ nội quy
1 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập
1 đánh giá
Chăm chỉ chịu khó nhưng chưa lanh lẹ
Đánh giá bởi Nguyễn Hoàng Hải

Hưng làm việc tại công ty rất chăm chỉ chịu khó. Tuy nhiên, kết quả công việc của bạn chưa cao so với các thành viên trong nhóm