Huỳnh Tấn Hiếu

Nam 1996
0 đánh giá

Sở thích của mình là chơi thể thao và xem bóng đá. khi làm việc mình luôn muốn tập trung tối đa để đạt kết quả tốt nhất

Quản lý CV(1)
Kinh nghiệm làm việc
Logo certificate

Cán bộ đo đạc

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triễn cơ sở hạ tầng số 1 - Đang làm việc tại đây

63 Hoàng Hữu Nam, thành phố Tam Kỳ, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

06/2018 - 02/2019

Đo đạc đất đai và xử lý hồ sơ

Bằng cấp
Logo certificate

Đại học Nông Lâm Huế

Trường Đại học Nông Lâm - Đang theo học tại đây

Ngành: Bản đồ học

2014 - 2018

Giải thưởng

Bạn chưa có thông tin giải thưởng

Đánh giá
Đánh giá trung bình về ứng viên
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Thái độ làm việc
0 đánh giá
Trình độ chuyên môn
0 đánh giá
Ngoại hình
0 đánh giá
Tuân thủ nội quy
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập