blog banner canavi blog banner canavi

Bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự trong hầu hết công ty hiện nay

Chuyên viên nhân sự là một ngành nghề đầy thách thức và yêu cầu người lao động nhiều kỹ năng để đảm bảo công việc. Do đó, ứng viên cho vị trí này sẽ đối mặt với nhiều câu hỏi độc đáo và hay ho từ nhà tuyển dụng để lựa chọn người phù hợp nhất. Dưới đây là chia sẻ của Canavi về bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự trong hầu hết công ty hiện nay.

Các câu hỏi phỏng vấn nhân sự tổng hợp

bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự
Các câu hỏi phỏng vấn nhân sự tổng hợp

Bất kỳ chuyên gia nhân sự có kinh nghiệm nào cũng cần đáp ứng một nền tảng và năng lực cơ bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhân sự cốt lõi như quan hệ nhân viên hàng ngày, giao dịch cá nhân và tuyển dụng nhân viên. Đặt loại câu hỏi phỏng vấn nhân sự tổng hợp để tìm hiểu ứng viên có đáp ứng các kỹ năng nhân sự cốt lõi hay không là điều hết sức cần thiết. Do đó, loại câu hỏi này luôn nằm trong bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự của hàng loạt các công ty hiện nay. Ví dụ:

 • Mô tả các chức năng nhân sự bạn phải đảm nhận trong công việc nhân sự gần đây nhất của bạn.

 • Bạn thích làm điều gì nhất trong các chức năng nhân sự?

 • Nhiệm vụ nào bạn thấy mình đầu tư nhiều thời gian nhất trong vị trí chuyên viên nhân sự gần đây nhất?

 • Hãy liệt kê những đóng góp quan trọng nhất của bộ phận nhân sự tại công ty gần đây nhất của bạn?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc quản lý và duy trì hệ thống thông tin nguồn nhân lực (HRIS)?

Các câu hỏi phỏng vấn cụ thể hơn

bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự
Các câu hỏi phỏng vấn cụ thể hơn

Trong bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự Canavi chia sẻ, bạn còn được tiếp cận những câu hỏi cụ thể hơn đối với từng đối tượng ứng viên. Đó là những ứng viên có kinh nghiệm và những ứng viên mới bắt đầu, ít kinh nghiệm. Những câu hỏi cụ thể này chia 3 vấn đề chính tương ứng năng lực của ứng viên:

 • Đối tác chiến lược với sự phát triển của công ty

 • Nhân viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc

 • Người thay đổi, khởi xướng

Đối tác chiến lược với sự phát triển của công ty

Đối với người có kinh nghiệm:

 • Làm thế nào để chức năng nhân sự tại vị trí chuyên viên nhân sự có tác động đến kế hoạch chiến lược của tổ chức?

 • Mô tả cách bạn có thể đánh giá sự thành công của vị trí chuyên viên nhân sự gần đây nhất của bạn? Bạn đã đo lường bằng cái gì?

 • Bạn đã tham gia với tư cách là người chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch chiến lược hoặc nhóm quản lý cấp cao của tổ chức của bạn chưa? Làm thế nào bạn thấy vai trò của bạn?

Đối với người không có nhiều kinh nghiệm, mới bắt đầu:

 • Theo bạn, bộ phận nhân sự có liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp như thế nào?

 • Làm thế nào bạn tìm ra những ưu tiên quan trọng của người quản lý và người quản lý cấp cao của bạn để làm việc?

 • Bạn sẽ đo lường cái gì để xác định liệu bộ phận nhân sự có đang làm việc hiệu quả?

Nhân viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc

bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự
Nhân viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc

Đối với người có kinh nghiệm:

 • Vui lòng thảo luận về một thời gian khi một nhân viên đến phòng nhân sự  với một khiếu nại về người quản lý của mình. Làm thế nào bạn điều tra khiếu nại và giúp nhân viên giải quyết vấn đề? Câu chuyện đã kết thúc như thế nào?

 • Mô tả môi trường làm việc mà bạn đã phát triển ở vị trí nhân sự cuối cùng của bạn. Các đặc điểm chính của môi trường làm việc mà bạn đang cố gắng duy trì và củng cố là gì?

 • Bộ phận nhân sự của bạn đã đóng góp cho việc lập kế hoạch, tạo, duy trì và thay đổi văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Đóng góp đáng kể của bạn để thiết lập môi trường làm việc cho mọi người là gì?

 • Những chương trình hoặc quy trình nào mà bạn đã phát triển để duy trì và củng cố môi trường làm việc, bạn có tự hào nhất khi đóng góp hoặc khởi xướng không?

Đối với người không có nhiều kinh nghiệm, mới bắt đầu:

 • Bạn nghĩ vai trò quan trọng nhất của bộ phận nhân sự liên quan đến nhân viên trong một tổ chức là gì?

 • Vai trò của bộ phận nhân sự trong việc tạo ra môi trường làm việc của công ty là gì?

 • Nếu bạn là người ra quyết định, chương trình nào dành cho mọi người sẽ là ưu tiên của bạn trong một tổ chức?

Người thay đổi, khởi xướng

bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự
Người thay đổi, khởi xướng

Ở vị trí nào cũng cần những người dám thay đổi, khởi xướng để đem đến kết quả tốt hơn. Do đó, trong bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự Canavi chia sẻ cho bạn còn bao gồm những câu hỏi để tìm hiểu năng lực người thay đổi, khởi xướng ở ứng viên. Cụ thể:

Đối với người có kinh nghiệm:

 • Hãy cho chúng tôi biết về thời điểm bạn khởi xướng một quy trình hoặc chương trình nhân sự thành công trong tổ chức của bạn. Tại sao bạn tin rằng tổ chức của bạn cần chương trình này? Những bước bạn đã làm để bắt đầu và phát triển chương trình?

 • Làm thế nào để bạn xác định các khía cạnh của tổ chức, văn hóa của tổ chức và các quy trình của bộ phận nhân sự cần thay đổi hoặc cải thiện?

 • Vai trò của bộ phận nhân sự trong việc giúp các bộ phận khác xác định và thay đổi các quy trình ảnh hưởng đến nhân viên hoặc khách hàng của họ là gì?

 • Bạn có thể cho chúng tôi biết về thời điểm khi bạn giúp một bộ phận thực hiện những thay đổi cần thiết? Thay đổi là gì và làm thế nào để giúp chuyên viên nhân sự xác định nhu cầu thay đổi và kế hoạch hành động?

Đối với người không có nhiều kinh nghiệm, mới bắt đầu:

 • Nghĩ lại về những năm tháng đại học và kinh nghiệm làm việc của bạn, bạn đã bao giờ giúp bắt đầu một sự thay đổi chưa? Sự thay đổi là gì? Vai trò của bạn trong việc tạo ra sự thay đổi là gì?

 • Bạn thường phản ứng như thế nào khi thay đổi được đưa ra mà bạn không có phần nào trong việc xác định nhu cầu hoặc lập kế hoạch? Bạn sẽ mô tả bản thân như một người tham gia sẵn sàng hoặc là người chấp nhận sớm? Vui lòng cung cấp một ví dụ.


Dưới đây là chia sẻ của Canavi về bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên viên nhân sự trong hầu hết công ty hiện nay. Chúc bạn thành công.

About the Author:

Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

Tìm kiếm việc làm luôn là quá trình gian nan với nhiều bạn trẻ mới ra trường. Theo đó, nhà tuyển dụng cũng gặp những khó khăn nhất định khi tìm kiếm nguồn nhân lực. Hy vọng rằng những bài viết mà tôi cung cấp về bí kíp chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm kiếm nhân sự...sẽ mang lại giá trị to lớn cho bạn.

Bài viết được quan tâm

Có thể bạn sẽ thích