blog banner canavi blog banner canavi

Cách xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại công ty hiệu quả, thiết thực

Văn hóa doanh nghiệp là một phần tất yếu, tạo nền tảng cho sự phát triển và khẳng định vị thế của một công ty. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty thế nào cho hiệu quả là điều hết sức quan trọng.

Một công ty có phát triển lớn mạng được hay không là nhờ việc nhà lãnh đạo có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty vững vàng hay không. Trên thực tế cho thấy, các công ty có thể tồn tại lâu dài trên thị trường có thể trải qua rất nhiều đời lãnh đạo nhưng vẫn hoạt động tốt nhờ nền văn hoá doanh nghiệp vững chắc.

1. Các cấu trúc của văn hoá doanh nghiệp

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty được hiệu quả, đầu tiên phải hiểu rõ những bộ phận cấu thành nên nền văn hoá đó. Với văn hoá doanh nghiệp, cấu trúc của nó được chia thành 3 cấp độ cụ thể như sau:

Cấp độ một

Là những giá trị văn hoá hữu hình, có thể thấy được bằng các giác quan bình thường. Đó là những hiện vật hoặc sự việc mà một người có thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận được khi tiếp xúc. Các giá trị văn hoá ở cấp độ này rất dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng bởi tính chất của công việc, quan điểm của nhà lãnh đạo...

Cách xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại công ty hiệu quả, thiết thực

Cấp độ một của văn hoá doanh nghiệp biểu hiện ở những điểm:

 • Cơ cấu tổ chức của công ty

 • Các quy định, quy tắc hoạt động của công ty

 • Kiến trúc, phong cách trang trí của công ty, logo, khẩu hiệu và các biểu tượng cho các hoạt động của công ty.

 • Quy định về ăn mặc, ứng xử, thái độ và cách biểu đạt cảm xúc của các thành viên công ty.

 • Các công nghệ, hình thức và mẫu mã của sản phẩm.

Cấp độ hai

Là các giá trị được công khai. Biểu thị là các chiến lược, mục tiêu hay triết lý của doanh nghiệp. Những giá trị này cũng là những yếu tố hữu hình vì có thể nhận biết và diễn đạt một cách chính xác và rõ ràng.

Mỗi doanh nghiệp đều phải xây dựng được các chiến lược, mục tiêu và triết lý hoạt động để làm “kim chỉ nam” định hướng cho các nhân viên. Thông qua các giá trị này, nhân viên có thể định hình phong cách làm việc của công ty và có cách ứng xử phù hợp với văn hoá.

Cấp độ ba

Là các giá trị về quan niệm. Đó là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và tình cảm chung. Văn hoá doanh nghiệp cũng phải có những quan niệm chung được hình thành và ăn sâu và nhận thức của mỗi thành viên, tồn tại song song cùng sự phát triển của công ty.

Đây là giá trị quan trọng để tạo một nội bộ công ty thống nhất và vững chắc để cùng phát triển và tồn tại lâu dài. Bất kì một hành vi nào đi ngược lại với quan niệm chung đều sẽ bị đào thải khỏi tổ chức.

Cả 3 cấp độ trên hoà quyện và ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên cấu trúc đặc trưng của nền văn hóa doanh nghiệp của một công ty.

2. Các bước xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp tại công ty

Bước 1: Đặt ra nền móng và xác định các giá trị cốt lõi

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty nhà lãnh đạo công ty phải có cái nhìn tổng thể và bao quát về hình mẫu và những giá trị cốt lõi mà công ty sẽ hướng đến. Sau đó, hãy cùng thảo luận và bàn bạc với ban lãnh đạo để cùng xây dựng một nền móng vững chắc cho nền văn hoá của doanh nghiệp dựa trên những giá trị cốt lõi đã xác định.

Cách xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại công ty hiệu quả, thiết thực

Những câu hỏi được đặt ra để xác định rõ các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm:

 • Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu hoạt động dài hạn của công ty

 • Mục tiêu kinh doanh có phù hợp với giá trị của các cá nhân hay không

 • Sự nhìn nhận về công ty

 • Mục tiêu của văn hóa hướng đến điều gì

Bước 2: Tuyển dụng nhân viên có khả năng

Các nhà lãnh đạo thường có xu hướng tuyển dụng những nhân viên có cùng quan điểm hay đề cao những giá trị giống mình. Nhưng thực tế, một đội ngũ nhân viên có quan điểm đa dạng sẽ giúp đưa ra rất nhiều những ý tưởng sáng tạo và có giá trị.

Hãy bổ sung và hoàn thiện nền văn hoá doanh nghiệp và hoạt động chung bằng cách tuyển dụng và tạo điều kiện cho những nhân viên có khả năng bổ sung cho nhau được làm việc trong cùng một nhóm. Điều này sẽ giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty vừa đa dạng vừa thống nhất.

Bước 3: Đưa văn hoá doanh nghiệp vào thực tiễn

Sau khi đã xác định được những giá trị cốt lõi của công ty và xây dựng nền móng cho văn hoá doanh nghiệp, hãy đảm bảo rằng những giá trị ấy phải gắn liền với hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Để áp dụng những giá trị văn hoá đó vào thực tiễn, có thể thông qua 3 hoạt động sau:

 • Phổ biến kiến thức chung về công ty.

 • Triển khai các hoạt động văn hoá doanh nghiệp cụ thể.

 • Ổn định và phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá và điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp thường xuyên

Cách xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại công ty hiệu quả, thiết thực

Văn hoá doanh nghiệp có tính biến động nhất định. Văn hoá doanh nghiệp luôn phải chịu ảnh hưởng từ những yếu tố từ môi trường bên ngoài như văn hoá dân tộc, chính sách của nhà nước, sự thay đổi về nguồn lực và công nghệ…

Đừng nên ngại thay đổi văn hoá doanh nghiệp nếu thấy cần thiết. Việc điều chỉnh văn hoá doanh nghiệp kịp thời và phù hợp dựa trên các giá trị cốt lõi có thể làm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty không phải là một công việc dễ dàng hay nhanh chóng một sớm một chiều. Cũng không có bất kì một khuôn mẫu nào để áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty hiệu quả nhất phụ thuộc rất lớn vào việc xác định giá trị cốt lõi của công ty để tạo nên nét độc nhất và lợi thế cạnh tranh cho công ty trên thị trường.

About the Author:

Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

Là một chuyên viên tư vấn tuyển dụng, tôi luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng, những bài viết về bí quyết tìm việc, bộ câu hỏi phỏng vấn, cách phát triển kỹ năng...sẽ giúp ứng viên nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, giúp cho nhà tuyển dụng tìm được nhân tài.

Bài viết được quan tâm

Có thể bạn sẽ thích