Cập nhật hồ sơ 0% hoàn thành
Cập nhật hồ sơ (0% hoàn thành)
  • Tải mẫu hồ sơ
  • Tạo hồ sơ cá nhân
  • Hoàn thành

Chỉ cần ấn vào nút Tải về, điền đầy đủ thông tin và tải lại file lên Canavi, bạn đã hoàn thành tạo hồ sơ cả nhân và dễ dàng sở hưu 1 CV chuyên nghiệp trên Canavi.com

Lưu ý: Không thay đổi form, font chữ nhé!

Bước 1: Tải mẫu hồ sơ về máy