Chengxin đang tuyển việc làm.

Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Lĩnh vực hoạt động

Game Online

Số lượng nhân viên

10 - 15

Địa chỉ công ty

Sihanouk, Cambodia, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Văn phòng
Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập