tracking
banner công ty cổ phần bất động sản thế kỉ - cengroup
logo công ty cổ phần bất động sản thế kỉ - cengroup

Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỉ - CENGROUP

0 đánh giá

Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỉ - CENGROUP đang tuyển việc làm.

Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản

Số lượng nhân viên

900 - 1000
Văn phòng
Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập