banner công ty cổ phần quản lý đầu tư và phát triển (idmc) - hà nội
logo công ty cổ phần quản lý đầu tư và phát triển (idmc) - hà nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN (IDMC) - HÀ NỘI

0 đánh giá
Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Địa chỉ

Hà Nội

Địa chỉ công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN (IDMC) - HÀ NỘI đang tuyển việc làm.

Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập