tracking
banner công ty cp dv chuyển phát nhanh phương trang (futa express)
logo công ty cp dv chuyển phát nhanh phương trang (futa express)

CÔNG TY CP DV CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG (FUTA Express)

0 đánh giá

CÔNG TY CP DV CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG (FUTA Express) đang tuyển việc làm.

Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Lĩnh vực hoạt động

Công ty vận tải hành khách và hàng hóa

Số lượng nhân viên

100 - 6000
Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá