tracking
banner công ty tnhh mtv kiến trúc, xay dựng phạm phú và cộng sự
logo công ty tnhh mtv kiến trúc, xay dựng phạm phú và cộng sự

Công ty TNHH MTV Kiến Trúc, Xay Dựng Phạm Phú và Cộng Sự

0 đánh giá

Công ty TNHH MTV Kiến Trúc, Xay Dựng Phạm Phú và Cộng Sự đang tuyển việc làm.

Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Số lượng nhân viên

50 - 100
Văn phòng
Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá