banner dallas cakes & coffee - công ty tnhh dallas
logo dallas cakes & coffee - công ty tnhh dallas

Dallas Cakes & Coffee - CÔNG TY TNHH DALLAS

0 đánh giá

Dallas Cakes & Coffee - CÔNG TY TNHH DALLAS đang tuyển việc làm.

Giới thiệu
Giới thiệu công ty

Ban lãnh đạo và đội ngũ

Đại diện pháp luật: Lê Trung Can
 

Giới thiệu công ty

Bánh kem và nước uống

Phúc lợi

* Lương Full-Time ca buổi sáng 7-15h/giữa 13h-21h 5.250.000 (23.863 đ/h cho 220 giờ đầu tiên) + 750.000 Review Bonus = 6.000.000/tháng. Nếu không đạt được 220 giờ trong tháng thì sẽ áp dụng lương part-time là 17.000đ/h). Mỗi giờ sau 220h = 17.000đ/h.

* Lương Full-Time ca tối 15h-23h 5.850.000 (26.590 đ/h cho 220 giờ đầu tiên) + 250.000 làm việc 3/2 hoặc 53 Cộng Hòa) + 750.000 Review Bonus = 6.850.000/tháng. Phải làm tối thiểu 22 ngày đến 23h. Nếu không đạt được 220 giờ trong tháng thì sẽ áp dụng lương part-time là 17.000đ/h. Mỗi giờ sau 220h = 17.000đ/h.

* Lương thử việc 15.000/h (112 giờ đầu tiên), phải thử việc 2 tuần tại chi nhánh 3/2.

* Không bao ăn.

* Công việc đa dạng đa năng.

Địa chỉ công ty

Thông tin cơ bản

Địa chỉ

233 Đường 3 Tháng 2, P. 10, Quận 10, TP. HCM

Số lượng nhân viên

0 - 0
Văn phòng
Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập