banner dugong phu quoc resort
logo dugong phu quoc resort

Dugong Phu Quoc Resort

0 đánh giá
Giới thiệu
Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Dugong Phu Quoc Resort is the 3-star resort has been established in December 2017. We have 18 bungalows operating and the capacity is around 50 people per day.

Địa chỉ công ty

Thông tin cơ bản

Số lượng nhân viên

100 - 599

Dugong Phu Quoc Resort đang tuyển việc làm.

Văn phòng
Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập