banner glow skybar & hyde lounge
logo glow skybar & hyde lounge

GLOW skybar & HYDE lounge

0 đánh giá
Giới thiệu
Giới thiệu công ty

Ban lãnh đạo và đội ngũ

Giám đốc: Thomas Fitchett

Giới thiệu công ty

Glow SkyBar Saigon is a trendy rooftop venue that has gained massive popularity amongst expats and trendy locals since its establishment in 2015. Located in District 1, it boasts a beach club atmosphere with plenty of tropical trees, black-and-white furnishing, spacious dancefloor, and a fully-stocked bar on the main deck.

Offering expansive views of the city’s modern and colonial architecture, you can enjoy a chat with friendly staff and fellow travellers during the day, and dance to resident DJs spinning deep and tropical house tunes from sunset onwards.

Phúc lợi

- Lương

- Phí phục vụ

- Tip

- Phụ cấp cơm

- Lương tháng 13

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của luật

- Các chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, v.v.

- Ngày phép năm, lương ngoài giờ, v.v.

Địa chỉ công ty

Thông tin cơ bản

Lĩnh vực hoạt động

Bar

Số lượng nhân viên

0 - 200

GLOW skybar & HYDE lounge đang tuyển việc làm.

Văn phòng
Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập