tracking

Hoàng Tuấn đang tuyển việc làm.

Giới thiệu
Thông tin cơ bản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất đồ chơi

Số lượng nhân viên

1 - 2
Giới thiệu công ty

Ban lãnh đạo và đội ngũ

GĐ: Hoàng Tuấn

PGĐ: Nguyệt Ánh 

KT: Kim Ngân

 

Giới thiệu công ty

chuyển sản xuất : trò chơi công viên

                           + cảm giác mạnh 

                            + các sản phẩm đồ chơi 

                            + các sản phẩm bằng nhà hơi 

Phúc lợi

Văn hóa

Văn phòng
Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá