blog banner canavi blog banner canavi

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế thương mại chi tiết và dễ hiểu nhất

Hợp đồng kinh tế thương mại là sự pháp lý hóa mối quan hệ hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các bên liên quan. Vì vậy, loại hợp đồng này có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của các tổ chức. Để tránh gây ra những sự cố không đáng có, mời bạn tham khảo hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế thương mại dưới đây.

Thể thức chung của hợp đồng kinh tế thương mại

Có rất nhiều loại hợp đồng kinh tế thương mại khác nhau nhưng chúng thường có cùng một thể thức như sau:

 • Quốc hiệu: Đây là nội dung cần thiết cho các văn bản hợp đồng kinh tế thương mại, nó mang tính chất pháp lý. Riêng trong hợp đồng ngoại thương không có nội dung này vì chủ thể của hợp đồng này có nhiều quốc tịch khác nhau.

 • Tên gọi hợp đồng: Hợp đồng cần có tên gọi để phân biệt với các văn bản  khác, thường được ghi chữ to đậm ở chính giữa, phía dưới quốc hiệu. Tên hợp đồng không được ghi chung chung theo tên phân loại, mà phải ghi tên cụ thể của trao đổi. Ví dụ: Hợp đồng mua bán thép, hợp đồng mua bán xi măng,...

 • Số và ký hiệu hợp đồng: Được ghi ở bên trái hợp đồng và dưới tên gọi. Số và ký hiệu giúp cho việc tra cứu và lưu trữ được thuận lợi hơn.

 • Những căn cứ xác lập hợp đồng: Nêu những văn bản pháp quy của nhà nước điều chỉnh lĩnh vực hợp đồng kinh tế thương mại như các pháp lệnh, nghị định, quyết định v.v... và các văn bản hướng dẫn của các ngành, các địa phương, các thoả thuận của các bên trong những cuộc họp bàn về nội dung hợp đồng trước đó.

 • Thời gian, địa điểm ký hợp đồng: Đây là cơ sở pháp lý để xác nhận giao dịch của các bên chủ thể và là cơ sở để nhà nước xác nhận, kiểm soát. Thông thường, nội dung này sẽ được thể hiện như sau: : “Hôm nay, hồi…giờ, ngày…tháng…năm…tại…chúng tôi các bên gồm có:”

 • Phần tự xưng của các chủ thể hợp đồng có các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp: Được lấy theo tên gọi chính thức trong giấy phép kinh doanh.

 • Địa chỉ doanh nghiệp: Là địa chỉ chính thức của doanh nghiệp. Phải ghi rõ số nhà, đường phố (xóm, ấp), phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố) để tiện liên hệ hoặc tìm hiểu thực trạng.

 • Số điện thoại, telex, fax, website, Email: Đây là các phương tiện thông tin cần thiết để các chủ thể liên hệ khi có nhu cầu trao đổi thông tin.

 • Tài khoản ngân hàng: Nội dung này bao gồm số tài khoản, tên ngân hàng và chủ tài khoản để thanh toán sau này. Mã số thuế để các bên trả thuế cho nhà nước.

 • Người đại diện ký kết: Về nguyên tắc, người đại diện hợp pháp ký kết phải là thủ trưởng đơn vị hoặc người đứng tên trong giấy phép kinh doanh. Ngoài chữ ký, người đại diện phải ghi rõ chức vụ và họ tên của mình. Nếu là đại điện ủy quyền thì phải ghi chức vụ, họ tên và giấy uỷ quyền kèm theo. Về mặt pháp lý, người uỷ quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung hợp đồng.

Trên đây là hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế thương mại về phần thể thức. Hợp đồng kinh tế thương mại chính là sự ràng buộc trách nhiệm của các bên chủ thể, vì vậy, hợp đồng phải đầy đủ nội dung, rõ ràng và cụ thể để tránh những mâu thuẫn, kiện tụng sau này.


Hợp đồng kinh tế thương mại là sự pháp lý hóa mối quan hệ hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các bên liên quan

Phần ký kết hợp đồng kinh tế thương mại bao gồm:

Số lượng bản hợp đồng cần ký:

Căn cứ vào yêu cầu lưu trữ, giao dịch với ngân hàng, trọng tài kinh tế, cơ quan chủ quản cấp trên v.v... mà các bên cần thỏa thuận lập ra số lượng bao nhiêu bản. Các bản này phải có nội dung giống nhau và có giá trị pháp lý như nhau. Thường có câu thông lệ là: “Hợp đồng này làm thành…bản và bằng…thứ tiếng, chúng có giá trị như nhau và mỗi bên giữ… bản và nộp cho cơ quan nhà nước…bản.” Nếu các bên cùng ở trong nước thì có thể bỏ phần bằng các thứ tiếng khác nhau.

Đại diện các bên ký kết:

Người ký kết hợp đồng kinh tế thương mại thường là giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền. Người đại diện các bên phải ký đúng chữ ký đã đăng ký, không được ký tắt hoặc ký chữ ký khác với chữ ký đã đăng ký.

Nội dung của hợp đồng kinh tế thương mại

Dưới đây là hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế về nội dung hợp đồng. Nội dung của hợp đồng thường có các loại sau đây:

Điều khoản chủ yếu:

Đây là phần xương sống của mỗi hợp đồng kinh tế thương mại, nội dung trọng yếu này sẽ được các bên thỏa thuận trước tiên. Điều khoản chủ yếu sẽ đề cập đến: Tên các trao đổi, số lượng các trao đổi, chất lượng các trao đổi, giá cả các trao đổi, thanh toán giữa các bên, chuyển giao giữa các bên, trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng, các chế tài điều tiết. Ngoài các điều khoản trên có thể còn các điều khoản khác như: Lắp đặt, chạy thử, bảo hành, mã ký hiệu hàng hóa và vận chuyển. Nếu thiếu các nội dung này, hợp đồng kinh tế thương mại sẽ không có giá trị.

Điều khoản thường lệ:

Điều khoản thường lệ bao gồm các nội dung đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Chúng có thể được trình bày rõ ràng trong hợp đồng hoặc là không. Nếu không thể hiện, chúng mặc nhiên vẫn có giá trị pháp lý (như các vấn đề trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự...).

Điều khoản tùy nghi:

Điều khoản này được đưa vào để hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau khi thực thực hiện hợp đồng. Những điều khoản này hoặc chưa có quy định của nhà nước hoặc đã có quy định của nhà nước nhưng các bên được phép vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh thực tế mà không trái với pháp luật (ví dụ: thưởng khi hoàn thành trước thời hạn)

Trên đây là hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế thương mại. Hy vọng với những hướng dẫn này sẽ hữu ích với bạn.

Canavi

Xem thêm:
>> Những lưu ý QUAN TRỌNG khi soạn thảo hợp đồng kinh tế 
>> Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế thương mại
>> Những LƯU Ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại

About the Author:

Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

Là một chuyên viên tư vấn tuyển dụng, tôi luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng, những bài viết về bí quyết tìm việc, bộ câu hỏi phỏng vấn, cách phát triển kỹ năng...sẽ giúp ứng viên nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, giúp cho nhà tuyển dụng tìm được nhân tài.

Bài viết được quan tâm

Có thể bạn sẽ thích