tracking
banner công ty cổ phần relia việt nam

Thông tin cơ bản

Thời gian đăng tuyển
13/03/2019
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Toàn thời gian cố định
Mức lương
10.000.000 - 15.000.000
Ngành nghề
Hành chính-Văn phòng
Tỉnh/thành phố
Hà Nội

Mô tả công việc

- Office work (check emails, process emails, etc.)

- Data processing using excel

- Data entry to system

- Other duties assigned by DPM/PM/OPED"

Phúc lợi

- Working Time: Monday-Friday (8am-5:15pm)

- Salary Range: $ 400 - $ 800

- Bonus and Incentives: 13th month bonus

- Benefit(s): Annual Leave/ Insurance as per Vietnamese Law

- Selection Process: Two rounds

Yêu cầu công việc

- Qualification: Bachelor Degree - Language Skills: * Japanese

– Business level (N3, N2, N1) - Computer skills ( Word, Excel, Powerpoint )

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RELIA VIỆT NAM
0.0

Số lượng nhân viên : 500 - 999

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
đánh giá
Văn hóa
đánh giá
Văn phòng
đánh giá
Phúc lợi
đánh giá
Đồng nghiệp
đánh giá
Vị trí văn phòng
đánh giá
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập