banner mc mỹ tiên
logo mc mỹ tiên

MC Mỹ Tiên

1 đánh giá
Giới thiệu

MC Mỹ Tiên đang tuyển việc làm.

Đánh giá trung bình về công ty
1 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
0 đánh giá
Văn hóa
0 đánh giá
Văn phòng
0 đánh giá
Phúc lợi
0 đánh giá
Đồng nghiệp
0 đánh giá
Vị trí văn phòng
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập
1 đánh giá
MC Mỹ Tiên làm việc nghiêm túc
Đánh giá bởi Nguyễn Hoàng Hải
Thấy Tiên làm việc MC vừa trách nghiệm và nghiêm túc, bạn cũng quản lý các ứng viên khoa học, nên ai đăng ký job của Tiên cũng yên tâm.