tracking
banner canavi

MODEL NỮ

CANAVI

5.000.000 đ - 7.000.000 đ

3 tháng 14 lượt xem

Thông tin cơ bản

Thời gian đăng tuyển
01/04/2019
Hạn nộp hồ sơ
30/04/2019
Hạn nộp tuyển dụng
30/04/2019
Ngành nghề
Sân khấu, nghệ thuật
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Tỉnh/thành phố
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh

Thông tin công ty

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
đánh giá
Văn hóa
đánh giá
Văn phòng
đánh giá
Phúc lợi
đánh giá
Đồng nghiệp
đánh giá
Vị trí văn phòng
đánh giá
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập