tracking
banner canavi

MODEL NỮ

CANAVI
1 tháng 12 lượt xem

Thông tin cơ bản

Ngành nghề
Sân khấu, nghệ thuật
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Tỉnh/thành phố
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội

Thông tin công ty

Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab