tracking
banner công ty tnhh new apparel far eastern (việt nam)

Nhân Viên Merchandiser (Bình Phước)

CÔNG TY TNHH NEW APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM)
3 tháng 1 lượt xem

Thông tin cơ bản

Thời gian đăng tuyển
13/03/2019
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Toàn thời gian cố định
Mức lương
5.000.000 - 10.000.000
Tỉnh/thành phố
Bình Phước

Mô tả công việc

- Làm việc với khách hàng, người mua / nhà cung cấp trực tiếp.

- Làm báo giá và tham gia vào quá trình phát triển mẫu.

- Xác nhận phong cách phát triển / tài liệu với khách hàng của Nike / Adidas.

- Nhận danh sách cắt, hợp đồng bán hàng, thông tin đặt hàng từ chủ tài khoản / OMD và đưa dữ liệu vào hệ thống ERP.

- Kiểm tra gửi phần còn lại (nếu có) trước khi tạo PO mới.

- Phát hành PO mới cho các nhà cung cấp được đề cử bởi NGƯỜI MUA hoặc được phê duyệt bởi Giám đốc PPC.

- Theo dõi chặt chẽ với các bên liên quan như: nhà cung cấp, IE, giao nhận, OMD / EEL Sales để nhận được tất cả các lần gửi đúng hạn.

- Thỏa thuận với nhà cung cấp để gửi vấn đề như: chất lượng kém, số lượng bổ sung

- Làm việc chặt chẽ với kho, QA để cung cấp trình lên sàn sản xuất. - Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám sát viên ngay lập tức.

- Chịu trách nhiệm thực thi các quy định, chính sách và quy trình lao động nội bộ của công ty hoặc bất kỳ hướng dẫn nào từ Quản lý.

-Để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định an toàn mọi lúc.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ tài sản của công ty.

Work with the customer, buyer/supplier directly. Make the quotation and join in the sample development process. Confirm development/documentary style with Nike/Adidas customers. Receive trim list, sales contract, ordering information from account holder/OMD and in put data to ERP system. Check submit leftover (if any) before create new PO. 3 Issue new PO to suppliers which is nominated by BUYER or approved by PPC Manager. Follow up closely with relative parties such as: suppliers, IE, forwarder, OMD/EEL Sales to get all submit on time. Deal with supplier for submit problem such as: bad quality, replenishment quantities … Work closely with warehouse, QA to provide submit to production floor. Other duties assigned by immediately Supervisors. Responsible for the enforcement of company's internal labor regulation, policies and procedures or any instruction from the Management. To ensure compliance towards safety policies and regulation at all times. Responsible to control and protect company's assets.

Phúc lợi

- Hỗ trợ Máy tính xách tay

- Chế độ Bảo hiểm theo quy định

- Phụ cấp - Xe đưa đón - Đồng phục

- Thưởng, tăng lương, công tác phí

- Chăm sóc sức khỏe

- Phụ cấp thâm niên

- Chế độ nghỉ phép

- Chế độ tập thể dục

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kinh tế, tiếng Anh, tiếng Trung, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan hoặc có kinh nghiệm.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Merchantiser.

- Có thể viết / nói tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh trôi chảy. - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

- Có khả năng làm việc chính xác, độc lập và được tổ chức tốt.

-Chủ động, cẩn thận, trung thực, đáng tin cậy và làm việc chăm chỉ.

- Được yêu cầu làm việc với các gói máy tính tiêu chuẩn công nghiệp như Microsoft Word, Excel, Powerpoint

- Sẵn sàng làm việc cho công ty lâu dài.

- Giao tiếp tốt, làm việc dưới áp lực cao, làm việc nhóm Tinh thần, sẵn sàng học hỏi Graduated from the majors: Economics, English, Chinese, Business Administration or related majors or having experience. At least 1 year experience as a Merchandiser. Able to write/speak Chinese or English fluently. Communication and negotiation skills. Able to work accurately, independently and well organized. Proactive, careful, truthful, reliable and hard working. Be required to work with industry standard computer packages such as Microsoft Word, Excel, Powerpoint Willing to work for the company for long term. Good communication, work under high pressure, team work Spirit, willing to learn

Thông tin công ty

Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab