blog banner canavi blog banner canavi

Những câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn dành cho vị trí kế toán

Bạn đang tìm kiếm vị trí kế toán tại công ty sử dụng tiếng Anh. Bạn sắp có buổi phỏng vấn quan trọng bằng tiếng Anh tại vị trí kế toán. Bạn chưa rõ về những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn kế toán. Canavi xin chia sẻ cho bạn những câu hỏi phỏng vấn và hướng dẫn trả lời các câu hỏi này dành cho ứng viên ứng tuyển vị trí kế toán.

Câu hỏi 1: Walk me through the 3 financial statements/ Hướng dẫn tôi về 3 báo cáo tài chính

Đây là một trong những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn kế toán phổ biến nhất. Nó cho thấy kiến thức cơ bản của ngành kế toán. Để trả lời bạn chỉ cần chú ý rằng:

 • Ngắn gọn, súc tích, đúng bản chất các báo cáo.

 • Bảng cân đối kế toán (the balance sheet) cho thấy tài sản của công ty, các khoản nợ hoặc vốn cổ phần của công ty.

 • Báo cáo thu nhập (the income statement) cho thấy doanh thu và chi phí của công ty.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (the cash flow statement) cho thấy dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Những câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn dành cho vị trí kế toán
Báo cáo tài chính

Câu hỏi 2: Tell me about the statement I could use to review the overall health of a company if I had only 1 statement? and why?

Tạm dịch là: “Hãy nói cho tôi biết báo cáo mà tôi có thể sử dụng để xem xét sức khỏe tổng thể của một công ty. Và tại sao?”.

Câu trả lời phù hợp cho câu hỏi này là:

“The important thing in a company is cash. The statement gives true picture of how much cash the company generating is the cash flow statement. So that, if you want to review the overall health of a company, I could use the cash flow statement. But if you want to get a full picture of the health of a company, you would need all three statements.”

Tạm dịch: “Điều quan trọng nhất trong công ty là tiền mặt. Báo cáo đưa ra bức tranh chân thực về số tiền mà công ty tạo ra là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vì vậy, nếu  bạn muốn xem xét sức khỏe tổng thể của một công ty, tôi có thể sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nhưng nếu bạn muốn biết bức tranh tổng thể về sức khỏe của công ty, bạn cần cả ba bản báo cáo.”

Câu hỏi 3: If inventory goes up by $20, what happens on the income statement?

Câu hỏi này có nghĩa là “Nếu hàng tồn kho tăng lên 20 đô la, điều gì xảy ra trên báo cáo thu nhập?”. Đây là một trong những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn kế toán nhằm đánh lừa các ứng viên không vững kiến thức.

Đáp án của câu hỏi này là:

“Nothing happens on the income statement. When inventory goes up by $20, it will impact the balance sheet and the cash flow statement.” Tạm dịch là: “Không có gì xảy ra trên báo cáo thu nhập. Khi hàng tồn kho tăng lên 20 đô la, nó có tác động đến bảng cân đối kế toán và bảng lưu chuyển tiền tệ.”

Câu hỏi 4: Tell me about three examples of common budgeting methods

Câu hỏi này có nghĩa là: “Hãy cho tôi biết về ba ví dụ của phương pháp lập ngân sách phổ biến”. Ứng viên ngành kế toán có thể trả lời như sau:

 • Lập dự toán từ đầu (zero-based budgeting - ZBB).

 • Lập dự toán gia tăng ( incremental budgeting).

 • Lập dự toán dựa trên giá trị (value-based budgeting).

Những câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn dành cho vị trí kế toán
Phương án lập ngân sách

Câu hỏi 5: How do you record PP&E on the balance sheet?

Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn chuyên môn dành cho ứng viên. Để trả lời câu hỏi phỏng vấn này bạn cần nắm kỹ:

 • PP&E là viết tắt của “Poverty, Plan and Equipment” mang nghĩa “tài sản cố định hữu hình”.

 • Về cơ bản, có 4 lĩnh vực cần xem xét khi hạch toán PP&E trong bảng cân đối kế toán (the balance sheet):

 • Mua ban đầu (initial purchase).

 • Khấu hao (depreciation).

 • Bổ sung (additions).

 • Phân bổ (dispositions).

 • Ngoài ra, bạn có thể xem xét các khoản đánh giá lại.

 • Đối với nhiều doanh nghiệp, PP&E là tài sản vốn chính tạo ra doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.

Trên đây là những câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn kế toán mà Canavi chia sẻ với bạn. Chúc các ứng viên ngành kế toán thể hiện thành công trong buổi phỏng vấn.

Canavi

Xem thêm:
>> Giải quyết nhanh bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp
>> Bật mí cách giới thiệu bản thân khi đi phỏng vấn bạn nên biết
>> Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc thuyết phục nhà tuyển dụng

About the Author:

Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

Tìm kiếm việc làm luôn là quá trình gian nan với nhiều bạn trẻ mới ra trường. Theo đó, nhà tuyển dụng cũng gặp những khó khăn nhất định khi tìm kiếm nguồn nhân lực. Hy vọng rằng những bài viết mà tôi cung cấp về bí kíp chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm kiếm nhân sự...sẽ mang lại giá trị to lớn cho bạn.

Bài viết được quan tâm

Có thể bạn sẽ thích