tracking
banner công ty tài chính prudential finance

Thông tin cơ bản

Thời gian đăng tuyển
18/04/2019
Hạn nộp hồ sơ
25/04/2019
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Kỹ năng
Kỹ năng làm việc nhóm
Ngành nghề
Bán hàng/kinh doanh
Ngân hàng, tài chính, đầu tư
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt
Tỉnh/thành phố
TP Hồ Chí Minh

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

Đánh giá trung bình về công ty
0 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Ban lãnh đạo & đội ngũ
đánh giá
Văn hóa
đánh giá
Văn phòng
đánh giá
Phúc lợi
đánh giá
Đồng nghiệp
đánh giá
Vị trí văn phòng
đánh giá
0 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập