tracking
banner công ty tnhh tm xnk phạm gia phát

Trợ Lý Giám Đốc

CÔNG TY TNHH TM XNK PHẠM GIA PHÁT
3 tháng 0 lượt xem

Thông tin cơ bản

Thời gian đăng tuyển
13/03/2019
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Toàn thời gian cố định
Tỉnh/thành phố
TP Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.

- Trợ giúp GĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.

- Trợ giúp GĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc

- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của GĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc.

- Hỗ trợ GĐ theo dõi công việc của các Trưởng phòng .

- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được GĐ phân công.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý.

- Tham mưu cho GĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.

- Đề xuất giải pháp thực hiện cho GĐ.

- Giúp việc cho GĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

- Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình GĐ phê duyệt.

- Chuẩn bị tham gia các cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của GĐ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Phúc lợi

- Theo luật lao động

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

- Được hưởng chế độ , chính sách Công ty: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, thưởng quý….

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Ưu tiên có kinh nghiệm

- Ngoại hình khá

- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết

Thông tin công ty

Công ty TNHH TM XNK Phạm Gia Phát
0.0

Số lượng nhân viên : 10 - 24

Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab