tracking
banner công ty cổ phần bột thực phẩm tài ký

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Nữ)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT THỰC PHẨM TÀI KÝ
3 tháng 1 lượt xem

Thông tin cơ bản

Thời gian đăng tuyển
13/03/2019

Thông tin công ty

Đánh giá công ty
Tổng quát 0.0
0 đánh giá

Mời bạn nêu cảm nghĩ về công ty hoặc công việc này

Đánh giá
đánh giá

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

We applied clearfix to the tab-content to rid of the gap between the tab and the content

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab