blog banner canavi blog banner canavi

Văn hóa công ty là gì? Làm thế nào để thu phục được những ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?

Khi bắt đầu gặt hái được những thành công nhất định, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu quay lại để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vậy, văn hóa công ty là gì? Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Làm thế nào để thu phục được những ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này.

Văn hóa công ty là gì?

Văn hóa công ty hay còn gọi là văn hóa doanh nghiệp, là một yêu cầu tất yếu của sự triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đó. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, là linh hồn của mỗi doanh nghiệp.

Nói nôm na, nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp chính là hệ điều hành. Hay nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Vậy, văn hóa công ty là gì?

Văn hóa công ty là gì? Làm thế nào để thu phục được những ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?
Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, có trên 300 định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có cách định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại nhìn về văn hóa doanh nghiệp thông qua một lăng kính khác nhau. Dưới đây là một vài định nghĩa:

“Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực”. (Gold, K.A.)

“Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài”. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.)

“Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)

Kết luận lại, văn hóa công ty là gì? Văn hóa công ty chính là toàn bộ giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Nó trở thành các quan niệm, tập quán, các giá trị ăn sâu bám rễ vào mọi hoạt động của doanh nghiệp đó; chi phối nếp suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để thực hiện các mục đích của doanh nghiệp đó.

Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Văn hóa công ty là gì? Làm thế nào để thu phục được những ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?
Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn của một tổ chức. Thậm chí, có nhiều người còn cho rằng, văn hóa chính là một phần máu thịt của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, văn hóa doanh nghiệp giúp tổ chức:

Giảm xung đột

Văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết các thành viên của tổ chức. Nó giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, lựa chọn, đánh giá và định hướng hành động. Khi phải đối mặt với các vấn đề giải quyết xung đột thì văn hóa chính là yếu tố giúp mọi thành viên hòa nhập và thống nhất.

Điều phối và kiểm soát

Văn hóa doanh nghiệp điều phối và kiểm soát hành vi cá nhân bằng các câu chuyện, truyền thuyết; thủ tục, các chuẩn mực,quy tắc, quy trình, … Khi phải ra một quyết định phức tạp, văn hóa doanh nghiệp giúp thu hẹp phạm vi các lựa chọn.

Tạo động lực làm việc

Văn hóa doanh nghiệp giúp người lao động thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc. Văn hóa doanh nghiệp còn tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và môi trường làm việc lành mạnh, thoải mái.

Lợi thế cạnh tranh

Tổng hợp các yếu tố gắn kết, kiểm soát, điều phối, tạo động lực… làm tăng hiệu quả lao động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Nó sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt trên thị trường.

Làm thế nào để thu phục những nhân viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?

Nếu bạn muốn thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu, bạn cần tạo ra một nền văn hóa nơi làm việc hấp dẫn và có ý nghĩa. Và bạn cũng cần thuê những nhân viên có sự phù hợp về văn hóa để đóng góp cho sự phát triển và thành công lâu dài của nó.

Để đạt được điều này, bạn cần làm cho văn hóa trở thành ưu tiên hàng đầu trong quá trình tuyển dụng của bạn, cụ thể:

Xác định giá trị cốt lõi của bạn

Hãy bắt đầu bằng việc xác định mục đích và niềm tin của tổ chức của bạn. Chẳng hạn như tại CHG Health, họ đã xác định được các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp chính là: cải tiến liên tục, liêm chính và đạo đức, chất lượng và tính chuyên nghiệp, tăng trưởng và đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu. Tất cả đã giúp CHG tạo ra một văn hóa thú vị và hấp dẫn, trong đó nhân viên cảm thấy tự do và đam mê công việc làm.

Khi bạn đã thiết lập các giá trị cốt lõi của mình, hãy tìm kiếm những người phản ánh các giá trị này và có thể phát triển trong văn hóa của tổ chức của bạn. Tại CHG, họ tin rằng bạn có thể đào tạo nhân viên kỹ năng công việc, nhưng bạn không thể đào tạo người lao động để có hệ thống niềm tin xác định văn hóa của mình.

Khuyến khích giới thiệu nhân viên

Một trong những nguồn tốt nhất để tìm kiếm các ứng cử viên phù hợp với văn hóa của bạn là yêu cầu nhân viên hiện tại giới thiệu. Nhân viên của bạn hiểu những gì cần thiết để thành công tại công ty của bạn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa với nhân viên của bạn và sau đó khuyến khích họ giới thiệu những ứng viên tiềm năng - những người không chỉ có kỹ năng công việc mà còn có thể hòa nhập với văn hóa tổ chức.

Văn hóa công ty là gì? Làm thế nào để thu phục được những ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?
Làm thế nào để nhân viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

Đặt câu hỏi phỏng vấn liên quan đến văn hóa

Một cách tuyệt vời để thu hẹp ứng viên là đặt câu hỏi phỏng vấn kiểm tra IQ cảm xúc của họ. Qua đây, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về việc ứng viên có phản ánh giá trị cốt lõi của bạn hay không.

Mỗi nhân viên đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, trên cương vị là một nhà tuyển dụng, bạn nên có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này và đưa chúng vào quy trình tuyển dụng của mình.

Như vậy, trong bài viết này, chúng ta đã hiểu được văn hóa công ty là gì? Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và cách thức để tìm ra những ứng viên phù hợp nhất với văn hóa doanh nghiệp của công ty. Chúc bạn thành công.

About the Author:

Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

Là một chuyên viên tư vấn tuyển dụng, tôi luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng, những bài viết về bí quyết tìm việc, bộ câu hỏi phỏng vấn, cách phát triển kỹ năng...sẽ giúp ứng viên nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, giúp cho nhà tuyển dụng tìm được nhân tài.

Bài viết được quan tâm

Có thể bạn sẽ thích